آلبوم 10 برگ آسمان مجازی
تیراژ : 2500 عدد
20 صفحه150 گرمی
سایز 21* 30
جلد قاب دار