برند TAC

معرفی و ویژگی‌های برند TAC

آلبوم 100 برگ
تیراژ : 1100 عدد
200 صفحه150 گرمی
سایز 35 * 50
لوگوی برجسته 3 بٌعدی
سلفون شنی

قیمت مصرف‌کننده
۰ ریال
آلبوم 100 برگ
تیراژ : 1100 عدد
200 صفحه150 گرمی
سایز 35 * 50
لوگوی برجسته 3 بٌعدی
سلفون شنی